Community gidsen

Actviteiten

Actviteiten

 Arbeidsmarkt Stage en banen In samenwerking met partners  werven en begeleiden wij  multicultureel talent naar een (bij) baan, traineeship of stage bij diverse werkgevers. De werkgevers zijn zowel het MKB als grote bedrijven in verschillende branches (commercieel, financieel, sociaal-maatschappelijk, juridisch, IT, technisch enz). Sollicitatie en werkgerelateerde trainingen Wij bieden workshops…

Read more

Jongeren

Jongeren

Jongerencommissie De Jongerencommissie heeft als taak meer jongeren naar de moskee te ‘leiden’ en deze aan zich te binden. Missie Werken aan een samenleving waarin iedere jongere zich moet kunnen ontwikkelen tot een volwaardig en geaccepteerd lid: Stimuleren om jongeren hun talenten te ontwikkelen Bijsturen als jongeren tegen grenzen aanlopen…

Read more

TEAM MOSKEE EL-FATH

TEAM MOSKEE EL-FATH

Het team moskee el-fath is door de Algemene leden op een democratische wijze gekozen, door middel van verkiezingen. De hoofdtaak van het bestuur is de moskee op een efficiente en effectieve manier besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het uitgangspunt.  Het bestuur van de Moskee Nour bestaat uit…

Read more

Algemene voorwaarden Dar al Qur’aan

Algemene voorwaarden Dar al Qur’aan

Doel: Het memoriseren van de Qur’aan in een tijdsbestek van drie jaar, zowel broeders als zusters. Doelstellingen Onze kinderen de juiste gedragscode meegeven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Mohammed (salla Allahoe ‘alayhi wasallam). Het creëren van een generatie die is…

Read more