Het gedrag van onze jongeren Vrijdagpreek van 07-02-2020

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters.

Het onderwerp van vandaag is:

het gedrag van onze jongeren. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd: ‘Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde (..). De islam leert ons dat we allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid hebben.
Een vader is niet alleen verantwoordelijk voor de kost van het gezin maar ook
verantwoordelijk voor alle zaken die erbij komen kijken.
Allah swt zal eenieder van ons op de dag des oordeels vragen of wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Wij zullen hiervoor beloond of gestraft worden.
Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe wij invulling hebben gegeven aan de opvoeding van onze kinderen.
Immers de kinderen zijn de toekomst van de samenleving.
Als we de gemeenschap onder de loep nemen waarin we leven dan zien we dat onze jongeren bepaalde eigenschappen hebben die niet stroken met de islam.
Vandaag zullen we inzoomen op vier zaken. 1. Het vertellen van leugens: In de islam is het strikt verboden om leugens te vertellen.
Wij als gemeenschap moeten onze verantwoordelijkheid nemen om dit probleem de das om te doen.
Iemand die continu leugens vertelt, komt op een gegeven moment in een fase waarin hij of zij
leugens vertelt alsof het de waarheid is.Het verspreiden van leugens is om die reden
zeer schadelijk en kan tot gevolg hebben dat mensen schade en pijn oplopen.
Ook heeft de profeet Mohammed vzmh hier aansluitend het volgende op gezegd: “Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Een man zal de waarheid blijven spreken en zal er naar blijven streven de waarheid te vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als waarheidsgetrouwe. Pas op met het vertellen van leugens, want leugens leiden naar immoraliteit en immoraliteit leidt naar het Hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar streven om leugens te blijven vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als leugenaar.” Een advies aan de vaders en moeders. Het is belangrijk om jullie kinderen op een goede wijze op te voeden en ze te leren dat ze altijd de waarheid moeten vertellen. Opvoeding begint bij jezelf, zorg ervoor dat jij een voorbeeld bent voor je kinderen als het gaat om het vertellen van de waarheid. Tevens is het belangrijk om van jongs af aan dit mee te geven aan jullie kinderen. 2. Diefstal: wij moeten hier als gemeenschap bewust van zijn en we moeten er alles aan doen om dit aan te pakken van jongs af aan. Als één van de kinderen thuis komt met de nieuwste telefoon, dan is het een plicht als vader of als moeder om te vragen waar hij of zij dit vandaan heeft gehaald. Als je weet dat je zoon of dochter niet werkt, dan moet je er direct een vraagteken bij zetten. Wij moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Als we dit lichtelijk nemen, dan is de kans groot dat dit normaal wordt met grote gevolgen van dien. Wij moeten onze kinderen leren en bewust maken van het feit dat diefstal strikt verboden is in de Islam. Wij moeten onze kinderen van jongs af aan meegeven dat Allah swt ons overal ziet en hoort. Een aansluitend verhaal hierop is een gebeurtenis van de metgezel Omar al-Khattab. Omar die was onderweg naar Mekka en zag een herder met zijn kudde. Omar heeft de jongeman aangesproken en vroeg of hij hem een geit wilde verkopen. De herder zei nee dat is niet mogelijk, ik ben niet de eigenaar van het dier. Ik kan je niet iets verkopen wat niet van mij is. Vervolgens reageerde Omar hierop door te zeggen of hij niet kan vertellen aan de eigenaar dat de feit is opgegeten door een wilde vos. Omar die wilde op deze wijze deze jongeman testen op zijn reactie. Deze bewuste jongeman reageerde op hem door een wedervraag te stellen over hoe het zit met Allah swt? “Hij swt ziet mij wel!” was zijn antwoord. Omar was hier heel erg van onder de indruk. 3. Schelden: wij zien tegenwoordig dat veel jongeren scheldwoorden als normaal beschouwen. Onderling zie je dat ze elkaar uitschelden met de ergste ziektes. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat dit strikt verboden is. De vraag die gesteld kan worden, waar komt dit vandaan? Er zijn twee mogelijke verklaringen hiervoor. Of ze leren dit van de vrienden met wie ze omgaan of de leren dit vanuit huis (ouders, broers of zussen). Om die reden is het essentieel om thuis zulke woorden strikt te verbieden. Tevens is het belangrijk om te kijken met wie jouw zoon of dochter omgaat. Hierin moet je ook als ouder je verantwoordelijkheid nemen. 4. Imiteren van het andere geslacht: je ziet dat zowel jongens als meisjes elkaar gaan imiteren in hun uiterlijk. Zo zie je tegenwoordig dat jongens sieraden dragen, zoals gouden ringen en kettingen. Terwijl dit strikt verboden is. Tevens zie je dat jongens bepaalde kledingdrachten hebben die sterk lijkt op kledingdrachten van meisjes. Als ouder moet je hier bewust van zijn en we moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Vaak hoor je van vaders en moeders dat ze het argument geven van het is maar een kind. Het is belangrijk dat je tijdig hier aandacht aan schenkt. Op het moment dat het een gewoonte wordt, dan wordt het zee lastig om dit te veranderen. Beste broeders en zusters, laten we deze woorden meenemen vandaag en laten we vanaf vandaag hiermee actief aan de slag gaan. Wees bewust van je verantwoordelijkheid!! Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.