Het verrichten van het Gebed
Naar boven
Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht. Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama’ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden. Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger).

Elk gebed bestaat uiteen aantal eenheden (Rak’ah meervoud Rak’aht). Hieronder staat het verplicht aantal Rak’aht vermeld. Het is Soennah (naar het voorbeeld van de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam) om buiten dit verplichte gedeelte nog een aantal extra Rak’aht te verrichten.

Ook dient tijdens het gebed een aantal Rak’aht hardop te worden gezegd en een aantal zachtop (in jezelf). Dit geldt voor de koranverzen die worden opgezegd tijdens het gebed. Dus wanneer het hardop moet zeg je de verzen (zie stap 2 punt 2 en 3) hardop en wanneer het zachtop moet dan zeg je de verzen in jezelf.

Het is aanbevolen voor de vrouw om ook hardop te reciteren tijdens de betreffende gebeden zolang anderen hier geen last van hebben en ook geen vreemde mannen in de buurt zijn die door haar stem verleid kunnen worden.

Hieronder staat aangeven hoeveel Rak’aht ieder gebed heeft en of deze hard- of zachtop gezegd moeten worden.