Actviteiten

 Arbeidsmarkt

Stage en banen

In samenwerking met partners  werven en begeleiden wij  multicultureel talent naar een (bij) baan, traineeship of stage bij diverse werkgevers. De werkgevers zijn zowel het MKB als grote bedrijven in verschillende branches (commercieel, financieel, sociaal-maatschappelijk, juridisch, IT, technisch enz).

Sollicitatie en werkgerelateerde trainingen

Wij bieden workshops en trainingen aan om de professionele ontwikkeling van jongeren en hun positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Je kan denken aan CV-optimalisatie, sollicitatiebrief schrijven en gesprek training,  persoonlijkheids- en competentie testen en etc.

 

Educatie

Huiswerkbegeleiding & Mentor
Bij schoolproblemen denk je allereerst aan slechte cijfers omdat de leerling moeite heeft met bepaalde vakken. Maar problemen van leerlingen kunnen ook het gevolg zijn van een verkeerde studieaanpak of gebrek aan motivatie. Met de huiswerkbegeleiding worden o.a. vakgerichte begeleiding gegeven aan leerlingen, die dreigen vast te lopen of die een achterstand hebben in een bepaald vak.