Jongeren

Jongerencommissie

De Jongerencommissie heeft als taak meer jongeren naar de moskee te ‘leiden’ en deze aan zich te binden.

Missie

Werken aan een samenleving waarin iedere jongere zich moet kunnen ontwikkelen tot een volwaardig en geaccepteerd lid:

  • Stimuleren om jongeren hun talenten te ontwikkelen
  • Bijsturen als jongeren tegen grenzen aanlopen of overschrijden

Visie

Dit willen wij bereiken door jongeren met nuttige competenties toe te rusten waardoor zij hun omgeving nu en in de toekomst kunnen benaderen en toezien met respect, interesse en betrokkenheid

Doelgroep

Wij richten ons op (moslim) jongeren en in het bijzonder de jongeren in de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Werkgroepen

Wij zijn van mening dat het gericht ‘inspelen’ op specifieke wensen en behoeften van jongeren in hun levensfase (nu en in de toekomst)  voorwaarde is voor deelname aan het maatschappelijke leven en het fundament vormt voor goed burgerschap. Daarom werk de Jongerencommissie met zogenaamde werkgroepen: 6 t/m 12 jaar – 13 t/m 16 jaar – ouder dan 16 jaar