TEAM MOSKEE EL-FATH

Het team moskee el-fath is door de Algemene leden op een democratische wijze gekozen, door middel van verkiezingen. De hoofdtaak van het bestuur is de moskee op een efficiente en effectieve manier besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het uitgangspunt.  Het bestuur van de Moskee Nour bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en  een aantal overige bestuursleden.

De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuursonderdeel.

Voorzitters

Vrouwencommissie

Mv.

Penningmeester

Dhr.

Secretaris

Onderwijs en cultuur commissie

Dhr..

Bestuurslid

Vice voorzitter

Bestuurslid

Contributie

Dhr..

Bestuurslid

Jongerencommissie

Dhr..

Bestuurslid

Onderhoud en beheer commissie

Dhr..