Algemene voorwaarden Dar al Qur’aan

Doel: Het memoriseren van de Qur’aan in een tijdsbestek van drie jaar, zowel broeders als zusters.

Doelstellingen

Onze kinderen de juiste gedragscode meegeven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Mohammed (salla Allahoe ‘alayhi wasallam).

Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Qur’aan en de correcte Sunnah.

Het begeleiden en ondersteunen van de ouders in het opvoeden van hun kinderen volgens de juiste opvoedmethodiek.

De kinderen onderwijzen in de Arabische taal zodat zij in staat worden gesteld de Qur’aan en de correcte Sunnah te begrijpen.

De harten van de kinderen vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en Zijn Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) en voor de Islaam.

Het memoriseren van de teksten van de regelgevingen van de Tadjweed.

Toelatingseisen

Student dient te beschikken over goed gedrag en Islamitische normen en waarden.

Student dient minimaal 10 jaar te zijn.

Student dient Arabisch te kunnen lezen en schrijven.

Student dient minstens 5 ahzaab te hebben gememoriseerd voor de toelating voor het niveau gevorderden en 2 ahzaab voor de halfgevorderden.

Voorwaarden

Student dient geen druktemaker te zijn in klas en moet zich actief opstellen en niet lui zijn.

Student dient de wil en interesse te hebben om te leren en zijn studie te vervolgen om hiermee het doel te bereiken waar hij/zij zich voor heeft aangemeld.

Aanwezigheid en op tijd komen van de student is te allen tijde verplicht, tenzij er een geldige Islamitische reden voor afwezigheid gegeven kan worden. Sport, familiebezoek, feestjes, vakantie etc. zijn geen geldige redenen.

Islamitische kledingvoorschriften zijn een verplichting voor zowel broeders als zusters.

Huiswerk maken is een voorwaarde om de studie te kunnen blijven volgen.

Benodigdheden (pen, potlood, schrift) dient student zelf voor te zorgen en altijd bij zich te hebben. Lesmateriaal (boeken) krijgt de student van de onderwijsinstelling.

Student dient zich te houden aan de door de ouder/voogd gekozen manier van leesstijl.

Het is voor de ouders verplicht om het lesgeld (€ 400,- per jaar) in 1 keer te betalen wanneer zij één kind op de onderwijsinstelling hebben en voor de ouders met twee kinderen in twee keer.

De student/ouder dient te waken over het op tijd betalen van het lesgeld of te voldoen aan de voorwaarden voor het betalen in termijnen.

Wanneer een kind afhaakt is de ouder daar verantwoordelijk voor en kan hij geen aanspraak meer maken op een restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld.

De ouder/voogd dient verplicht aanwezig te zijn bij de maandelijkse ouderavond/informatiebijeenkomst.

Wanneer de ouder niet in staat is om hierbij aanwezig te zijn op basis van een geldige reden, dan dient hij ervoor zorg te dragen dat de directie hierover is ingelicht.

De student/ouder dient zich te houden aan het onderwijssysteem van de instelling.

Kledingvoorschriften

De kleding van de student moet voldoen aan de Islamitische kledingvoorschriften.

Het verplicht dragen van een hoofddoek voor de meisjes volgens de voorschriften die de geleerden hebben opgenomen in hun boeken.

Geen smalle/strakke broeken voor de jongens.

Zich houden aan de Islamitische bescheidenheid met betrekking tot de kledingdracht.

Disciplinaire maatregelen

De ouder is verplicht om de directie te ondersteunen wanneer zijn kind ongepast gedrag vertoont.

De leerling wordt in geval van wangedrag 2 keer gewaarschuwd en daarna streng vermaand om zijn gedrag te verbeteren.

De leerling zal extern geschorst worden voor de duur van 1 lesweek bij het vervolgen van ongepast gedrag.

De ouder zal ingelicht worden over het gedrag van zijn kind.

Bij onverzettelijkheid zal de leerling permanent worden geschorst en is er geen mogelijkheid meer om terug te keren.