Organogram

Dit organogram is een hulpmiddel om:

  1. Taken en verantwoordelijkheden op de juiste plaats te beleggen
  2. Om de realisatie van de doelen te ondersteunen.

Organogram Moskee El-Fath