Missie en Visie

Missie

De Moskee El-Fath vereniging heeft als doel om voor de leden van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.

Visie

Wij willen onze missie realiseren middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. De Moskee El-Fath doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt.  Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud, moslims als niet moslims.

De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Commissies

In verlengde van onze Missie en Visie heeft het bestuur een aantal commissies aangesteld  die onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde taken vervullen om zo efficient mogelijk tot de gewenste eindresultaten te komen.

  • Jongerencommissie:

Een speciale commissie houdt zich bezig met activiteiten die speciaal voor jongeren worden georganiseerd, zoals sport/ spel/excursies, begeleiding bij educatieve en sociaal-maatschappelijke vraagstukken (gedrag, denken en houding) en etc.

  • Vrouwencommissie:

Een speciale commissie houdt zich bezig met activiteiten die speciaal voor meiden/vrouwen worden georganiseerd. De volgende activiteiten worden momenteel georganiseerd: educatie, lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, opvoed cursussen, moeder en dochter bijeenkomsten en etc.

  • Onderwijscommissie:

Deze commissie organiseert het onderwijs in de moskee, het leren lezen, schrijven en begrijpen van de arabische taal.

  • Cultuurcommissie:

Deze commissie organiseert de sociaal-culturele activiteiten in de moskee, zoals islamtische feestdagen, algemene activiteiten en etc.

  • Onderhoud en beheer commissie:

Alles wat betrekking heeft op onderhoud van de huidige moskee wordt door leden van deze commissie verzorgd.

De totstandkoming van het jaarplan en/of activiteiten van deze commissies wordt in samenwerking met de verschillende commissies gerealiseerd.